^

 • 1 INWESTYCJE
  W ostatnich latach mieliśmy możliwość wykorzystania dużych pieniędzy z programów unijnych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wydanych zostało 4 miliardy złotych. Z tych pieniędzy powstały kilometry dróg powiatowych i gminnych, działają nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, odnowione zostały centra miast i miasteczek: Tomaszowa, Wielunia, Łowicza i wielu innych. 1640 umów zostało podpisanych z przedsiębiorcami, którzy mogli zainwestować w swoje firmy 1,1 mld zł.
 • 2 POLITYKA
  Polskie Stronnictwo Ludowe jest blisko ludzi. Przy jego pomocy można zatroszczyć się o problemy, które bezpośrednio nas dotykają. Te duże, jak budowa koniecznej w gminie kanalizacji sanitarnej, modernizacja dróg, czy te mniejsze, ale nie mniej ważne, jak pomoc przy uzyskaniu dotacji unijnej, remoncie świetlicy wiejskiej itd. Z czego to wynika? PSL to największa partia w Polsce. Jesteśmy w każdej gminie, nasi reprezentanci są na wszystkich szczeblach władzy. I nigdy nie zapominają o tym, skąd wyszli.
 • 3 SAMORZĄD
  To nasza mała ojczyzna. Jak wygląda gmina, powiat, województwo w dużej mierze zależy od nas - naszej aktywności, zaangażowania, wyborów. W samorządzie mamy naszych reprezentantów, którzy dbają o nasze podwórko, albo nie. Fakty są takie, że na terenie województwa łódzkiego zrealizowanych zostało 1600 projektów w ramach Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki dofinansowaniu unijnemu, a także pieniądzom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środkom własnym samorządów, na obszary wiejskie popłynął strumień 1,5 miliarda złotych.
 • 4 POLITYKA
  Polskie Stronnictwo Ludowe jest blisko ludzi. Przy jego pomocy można zatroszczyć się o problemy, które bezpośrednio nas dotykają. Te duże, jak budowa koniecznej w gminie kanalizacji sanitarnej, modernizacja dróg, czy te mniejsze, ale nie mniej ważne, jak pomoc przy uzyskaniu dotacji unijnej, remoncie świetlicy wiejskiej itd. Z czego to wynika? PSL to największa partia w Polsce. Jesteśmy w każdej gminie, nasi reprezentanci są na wszystkich szczeblach władzy. I nigdy nie zapominają o tym, skąd wyszli.
 • 5 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
  Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania, to centra aktywności społecznej na wsiach i małych miastach. W latach 2009-2012 OSP wsparte zostały przez Zarząd Województwa kwotą 1 mln 350 tys. zł. Te pieniądze wykorzystywane są na zakup sprzętu ratowniczego. Koła Gospodyń Wiejskich są coraz aktywniejsze w swoich miejscowościach, ale teraz również trudno sobie wyobrazić dożynki, dni gmin i powiatów bez ich udziału. Są najlepszą promocją tradycji i kultury ludowej.

O mnie

Artur BagieńskiUrodziłem się 10 stycznia 1971 w Opocznie. Studia kończyłem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Pracę magisterską obroniłem w 1999 r. i mogłem podjąć pracę w jako nauczyciel historii w Aleksandrowie. W 2005 r. zaliczyłem dodatkowo studia podyplomowe z ochrony środowiska na Politechnice Łódzkiej. To mi pozwoliło biegle poruszać się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie pracowałem jako główny specjalista działu kontroli zewnętrznej.

Jednak moim powołaniem jest samorząd. Od 2002 zasiadam w ławach Sejmiku Województwa Łódzkiego. W drugiej kadencji zostałem wicemarszałkiem województwa łódzkiego i tę funkcję pełnię nieprzerwanie od 2007 r.

W polityce reprezentuję Polskie Stronnictwo Ludowe, ale w samorządzie województwa - każdego z nas - mieszkańca województwa. Mieszkam w Paradyżu, dlatego naturalne jest, że najbliższe mojemu sercu są sprawy wschodniej części regionu. Ale każdy, kto mnie zna, z kim miałem przyjemność współpracować na rzecz spraw publicznych, wie, że zawsze jestem blisko każdego człowieka. Tego, który zmaga się z trudami życia codziennego, który potrzebuje pomocy. To dzięki temu zyskałem wystarczające poparcie w wyborach samorządowych, żeby reprezentować mieszkańców województwa w Sejmiku, ale też uzyskiwałem duże poparcie w wyborach do parlamentu europejskiego i krajowego, za co wszystkim serdecznie dziękuję.

Prywatnie mam żonę i dwoje dzieci. Uwielbiam sport. Szczególnie przyciąga mnie piłka nożna, siatkówka i sporty zimowe, choć w młodości uprawiałem kolarstwo i tenis stołowy. Szczególnie cenię sobie jednak spokój w zaciszu domowym.

Copyright © 2013. Artur Bagieński  Rights Reserved.